Hướng dẫn


Hướng dẫn sử dụng một cách dễ dàng!
! Sau khi tạo tên miền xong chúng ta đăng nhập vào đầu ghi thao tác như sau:
1. Vào phần Network
- Thiết lập DNS1: 1.1.1.1
- Thiết lập DNS2: 8.8.8.8
2. Vào phần DDNS
- Chọn DynDns
- Chỉnh Server: hdliveplus.com
- Điền hostname, username và password
*** Nếu có thắc mắc gì, vui lòng gọi hỗ trợ kỹ thuật 0932.165.246 hoặc 090.181.3489

HOTLINE Hỗ Trợ: 1900636993